Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány

Nyíregyházi Egyetem alapítvány

2022. decemberében közérdekű adatigényléssel elkértem a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi üléseinek jegyzőkönyvét, ha nincs, akkor olyan egyéb dokumentumot, amelyből megismerhető, hogy a kuratóriumi tagok 2021 és 2022 évben mely napokon milyen időtartamban végeztek tevékenységet a kuratóriumi tagságukkal összefüggésben.

Kuratórium elnöke:

Mészáros József, a KDNP pártalapítványának elnöke.

Kuratóriumi tagjai:

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Schanda Tamás miniszterhelyettes KDNP alelnöke.
Bárány László, a Master Good Kft. tulajdonosa.
Kovács Barnabás, Széchenyi István Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjának vezetője, volt barcelonai főkonzul.

 Az alábbi választ kaptam:

Tárgy: közérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítése

Tisztelt Babosi György!

Alulírott, Dr. Mészáros József kuratóriumi elnök ezúton értesítem, hogy a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványhoz(a továbbiakban: Alapítvány) elektronikus úton beérkezett közérdekű adat megismerése iránti igény tárgyában küldött adatigénylési kérelmének ezúton teszek eleget.

Adatigénylés céljaként azt jelölte meg, hogy szeretné megismerni, hogy a kuratóriumi tagok 2021. és 2022. évben mely napokon milyen időtartamban végeztek tevékenységet a kuratóriumi tagságukkal összefüggésben. Azonban az Alapítvány nem kezel ilyen adatot, amelyre az igénylés irányul. A mellékelt dokumentum ad tájékoztatást arra vonatkozón, hogy mikor kerültek az igénylésben megjelölt időszakban kuratóriumi ülések megtartásra.

A kuratóriumi tagság egy vezető tisztség, hasonlóan egy részvénytársaság esetében az igazgatósági tagsághoz,mely tisztség nem munkaviszony, ennél fogva nem tartozik a Munka Térvénykönyv hatálya alá, és nincs olyan más irányadó jogszabály sem, mely a tisztséget betöltő személyek tisztséggel összefüggő feladatainak ellátását, munkaidejük tartamát vagy munkavégzésükre vonatkozó kötelezettségeiket szabályozná. Ebből az következik, hogy a tisztségeket betöltő személyek annyi időt és energiát fordítanak ellátandó feladataikra, amennyit és akkor, amikor a feladatok ellátása azt szükségessé teszi. Ez értelemszerűen korlátlan rendelkezésre állást és az igényekhez igazodó munkavégzést jelent.

Egy kuratóriumi tag munkavégzése nem csak a kuratóriumi üléseken való részvételre és az arra való felkészülésre korlátozódik. A Kuratórium üléseinek jegyzőkönyvei nem: azt a célt szolgálják, hogy abból megállapítható legyen az egyes tagok által ráfordított munka mennyisége és időigénye. A jegyzőkönyv a munka végeredményét, a meghozott határozatokat és az egyes napirendekhez történt hozzászólások rövid és tömör összegzését tartalmazza. Az a rengeteg előkészítő és háttérmunka, ami egyes kuratóriumi feladatok kapcsán felmerül nem olvasható ki sem jegyzőkönyvekből, sem egyéb dokumentumokból. Az egyes témákkal való foglakozás napi szintű és rendszeres. Folyamatos egyeztetések zajlanak a kuratóriumi tagok között, valamint a Kuratórium tagjai és az egyetem vezetése — nem csupán a rektor és a gazdasági vezető, hanem az egyes szakterületi vezetők — között, továbbá egyetemi rendezvényeken, szakmai találkozókon, ünnepségeken, megnyitókon, avatásokon és egyéb eseményeken vesznek részt a kuratóriumi tagok, valamint a felsőoktatásért felelős minisztérium szakmai meghívásainak tesznek rendszeresen eleget. Minden feladat ellátandó általuk, mely az egyetem érdekében szükséges és az egyetem javát szolgálja, legyen az belföldön vagy külföldön.

A kuratóriumi tagok semmilyen jogszabály alapján nem kötelezettek, ennél fogva nem is vezetnek semmilyen  egyéb adminisztrációt sem saját elvégzett munkájukról. Egyetlen felsővezető vagy vezető tisztségviselő sem teszi ezt sehol egyetlen magyar vagy külföldi intézménynél sem. Legjobb tudomásunk szerint nincs olyan szervezet, ahol a vezetők által elvégzett feladatok és az erre fordított idő dokumentált lenne. Ennél fogva nincs és nem is lehet olyan dokumentumot fellelni egyik szervezetnél sem, mely a vezető tisztségviselők esetén azt mutatná, hogy azok mely napokon milyen időtartamban végeznek tevékenységet, milyet és mennyit.

A fenti adatok vonatkozásában felmerülő egyéb kérdések esetén állunk a továbbiakban is szíves rendelkezésére.

Kelt.: Budapest, 2022. 12. 30.

Üdvözlettel:

Dr. Mészáros József

kuratóriumi elnök

Kuratóriumi ülések

Ülés időpontjaÜlés módjaÜlés helyszíne
2021.07.20írásbeli szavazás
2021.07.12személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2021.08.13személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2021.08.30személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2021.09.17írásbeli szavazás
2021.09.23írásbeli szavazás
2021.09.28írásbeli szavazás
2021.10.12személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2021.10.26személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2021.11.30személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2021.12.15írásbeli szavazás
2021.12.21személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
Ülés időpontjaÜlés módjaÜlés helyszíne
2022.01.25személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2022.02.25személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2022.03.17írásbeli szavazás 
2022.03.24személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2022.04.28személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2022.05.16írásbeli szavazás 
2022.05.30írásbeli szavazás 
2022.06.09személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2022.07.27írásbeli szavazás 
2022.08.09írásbeli szavazás 
2022.08.29személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2022.09.15írásbeli szavazás 
2022.09.27személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2022.10.25személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2022.11.28személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
2022.12.20személyes kuratóriumi ülés4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.

Kapcsolódó bejegyzések